Jdi na obsah Jdi na menu

CO ve školce děláme?

     pozorujeme přírodu -  vycházky do okolí, výlety, zkoumání, pokusy

    experimentujeme s předměty, rozvíjíme všechny smysly díky nimž se  dítě seznamuje s jejich vlastnostmi

    třídíme odpad a pečujeme o okolní prostředí

    hrajeme smyslové a psychomotorické hry

    rozvíjíme pohybové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku

    podněcujeme estetické a tvůrčí aktivity (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční i dramatické )

    hrájeme námětové hry a činnosti

    rozvíjíme řečové a komunikativní dovedností

    prohlížíme a „čteme“ knihy, encyklopedie 

    pracujeme kooperativně a prosociálně 

  • povídáme si v komunitním kruhu a sdělujeme nálady a pocity

 

Rozšířená nabídka vzdělávání

      Mimo hlavní vzdělávací činnost pro děti starší 4 let nabízíme některé další aktivity. Pro děti  je připravena tato nabídka, která smysluplně a účelně doplňuje hlavní vzdělávací nabídku.

CO ještě ve školce nabízíme?výuka anglického jazyka
školička  bruslení (HC Mariánské Lázně)
tenisová školička (trenéři Polánka, Česal)

                      
    V případě zájmu rodičů a dětí můžeme další aktivity přidat či pozměnit. Je pro nás důležité, aby se děti na kroužku cítily spokojeně a bezpečně. Při zimní školičce bruslení rádi uvítáme pomoc rodičů s oblékání.

    3. třída Včeliček pracuje podle metody Marie Montessori. Je to třída s prvky Montessori. Třída je postupně vybavována Montessori pomůckami, které tvoří podnětné prostředí, ve kterém je dětem veškerý herní a pracovní materiál plně k dispozici s ohledem na období zvýšené citlivosti jednotlivých dětí. Třída má také svá pravidla (práce na koberečkách, chůze na elipse, vybírání činností a další).

Více o této metodě  zde .

 

pokračování