Jdi na obsah Jdi na menu

Organizace přijímání dětí

 

    Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 let
(výjimečně mladší)  do 6 let a  dále děti s odloženou školní docházkou. Každý rok na jaře probíhá zápis. Rodiče jsou o zápise informováni prostřednictvím letáčku  a  médií.
    Ředitelka o přijetí rozhoduje ve správním řízení. Přednostně jsou přijímány děti  před začátkem povinné školní docházky, děti pracujících samoživitelů, děti, jejichž rodiče pracují a dítě, které již v mateřské škole má sourozence.
    Dítě s odkladem školní docházky musí mít v dokumentaci vyjádření pediatra  nebo doporučení PPP nebo doporučení dětského lékaře.

     V mateřské škole jsou zapsány i děti jiných národností. Pro děti s odloženou školní docházkou jsou vypracovány individuální plány, taktéž pro děti se speciální vzdělávacími potřebami.
    Je-li volné místo, přijímají se děti v průběhu celého školního roku.  Vzhledem k možnostem školy nemůžeme integrovat  děti s omezenými pohybovými možnostmi.

Při nástupu do mateřské školy dítě potřebuje:


    všechny věci řádně podepsané
    převlečení do třídy a na zahradu (dle počasí, i k zamazání)
    náhradní spodní prádlo
    spící děti pyžamo
    bačkory  (pantofle nejsou z bezpečnostních důvodů dovoleny)


... a hlavně  pozitivní ladění od rodičů na vstup dítěte do školičky, kde pozná nové kamarády, paní učitelky, které se na děti těší, respektují jejich potřeby a pomáhají zvládnout počáteční nejistotu.

 

zpět